Strona główna

Mechatronik – zawód przyszłości !

Witamy na naszej nowej stronie internetowej
kierunku – Technik mechatronik

Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy, w naszej szkole od kilkunastu lat prężnie funkcjonuje Mechatronika. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy program nauczania dla technikum oraz szkoły branżowej gwarantuje możliwość nabycia przez uczniów nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat najbardziej aktualnych zagadnień i najnowszych rozwiązań w dziedzinie mechatroniki.

Nauka na kierunku Mechatronika pozwala na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania.

Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle: elektromaszynowym – wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Sekcja strony głównej

Zachęcamy do wchodzenia na podstrony naszego serwisu i zainteresowanie się tematyką szeroko pojętej mechatroniki.

Dla przeciętnego, nie tylko młodego człowieka, mechatronika to pojęcie niezbyt zrozumiałe, jednym słowem „kosmos”! Zainteresowani tematem wiedzą, że z urządzeniami skonstruowanymi przez mechatroników spotykamy się na co dzień właściwie w każdym miejscu, zarówno w domu (np. automatycznie otwierana brama garażowa), w sklepie (np. taśma transportowa przy kasie), na drodze (np. sygnalizacja świetlna), w zakładzie pracy (np. linia produkcyjna).

Słowo „mechatronika” jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Tak więc urządzenie mechatroniczne to urządzenie, które zbudowane jest mechanicznie, sterowane i zarządzane elektronicznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania i komputera.

O nas

W ostatnim czasie pracodawcy coraz częściej szukają wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcji. Do tych pracowników zaliczają się mechatronicy.

Mechatronika w praktyce

Urządzenia i maszyny mechatroniczne oraz systemy mechatroniczne cechują się wielofunkcyjnością, elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także adaptacyjnością i prostotą obsługi. Niebywałą zaletą jest wysoka wydajność pracy i niezawodność w trudnych warunkach a także zastępowanie człowieka w trudnych czynnościach.

Przykłady urządzeń mechatronicznych, z którymi mamy do czynienia na co dzień to bramy garażowe i wjazdowe, automatycznie otwierane drzwi, maszyny technologiczne (np. obrabiarki numeryczne sterowane komputerem),  taśmy transportowe przy kasach w markecie, na liniach produkcyjnych, szlabany na przejeździe kolejowym czy wjeździe na parking, sygnalizacja świetlna na drodze, sprzęt medyczny ratujący życie, wszelkiego rodzaju protezy medyczne sterowane elektronicznie (np. sztuczne ramię sterowane za pomocą komputera impulsami wysyłanymi przez mózg).

Wiele urządzeń i maszyn mechatronicznych połączonych w jedną funkcjonalną całość tworzy system mechatroniczny. Przykłady systemów mechatronicznych: wszelkiego rodzaju linie produkcyjne produkujące np. papier, samochody, stal, telewizory, komputery itd., instalacje inteligentnego domu z oświetleniem uruchamiane poprzez np. wysłanie do własnego domu sms-a z właściwym poleceniem np. „włącz piekarnik” czy „podlej trawnik”, systemy transportu przesyłek w magazynach przeładunkowych, systemy obronne i zbrojne np. satelity szpiegowskie, teleinformatyczne i inne, system sterowania pojazdami np. samochodem osobowym.

Jak zostać mechatronikiem?

Jeśli chcesz zostać mechatronikiem, powinieneś mieć umysł ścisły i „smykałkę” do nowych technologii. Niezbędne są też: wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia. Ważna jest otwartość na wiedzę z różnych dziedzin nauki, dotyczącą szczególnie mechaniki, elektroniki, sterowania i oprogramowania. Przyda ci się również umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich – jest bardzo ważna w pracy zespołowej.

Mechatronik jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Na zawód technika-mechatronika składają się trzy kwalifikacje:
– E3: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
– E18: eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
– E19: projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zawód technika – mechatronika można zdobyć w technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci technikum dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków. Mechatronikę w Polsce studiować można m.in. na Politechnice Warszawskiej, w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej oraz Łódzkiej.

Gdzie można znaleźć pracę po mechatronice?

Absolwenci techników mechatronicznych, a najlepiej studiów mechatronicznych, w zależności od uzyskanego wykształcenia, mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych, biurach konstrukcyjno- projektowych, w działach kontroli jakości, w ośrodkach naukowych i badawczych. Mechatronicy znajdą pracę tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką.

Dlaczego więc warto zostać mechatronikiem?

Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy, do których należy XXI wiek. Mechatronik orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują elektronika, automatyka czy informatyka, potrafi je zastosować w praktyce.
Można postawić tezę: w Polsce nie ma bezrobotnych mechatroników!

Kontakt

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

ul. Bolesława Prusa 20
42-200 Częstochowa
tel.: (0-34) 366-11-21
tel. kom.: 0-668-300-296
fax.: (0-34) 366-11-21

mail: [email protected]