O nas

W ostatnim czasie pracodawcy coraz częściej szukają wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcji. Do tych pracowników zaliczają się mechatronicy.

Mechatronika w praktyce

Urządzenia i maszyny mechatroniczne oraz systemy mechatroniczne cechują się wielofunkcyjnością, elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także adaptacyjnością i prostotą obsługi. Niebywałą zaletą jest wysoka wydajność pracy i niezawodność w trudnych warunkach a także zastępowanie człowieka w trudnych czynnościach.

Przykłady urządzeń mechatronicznych, z którymi mamy do czynienia na co dzień to bramy garażowe i wjazdowe, automatycznie otwierane drzwi, maszyny technologiczne (np. obrabiarki numeryczne sterowane komputerem),  taśmy transportowe przy kasach w markecie, na liniach produkcyjnych, szlabany na przejeździe kolejowym czy wjeździe na parking, sygnalizacja świetlna na drodze, sprzęt medyczny ratujący życie, wszelkiego rodzaju protezy medyczne sterowane elektronicznie (np. sztuczne ramię sterowane za pomocą komputera impulsami wysyłanymi przez mózg).

Wiele urządzeń i maszyn mechatronicznych połączonych w jedną funkcjonalną całość tworzy system mechatroniczny. Przykłady systemów mechatronicznych: wszelkiego rodzaju linie produkcyjne produkujące np. papier, samochody, stal, telewizory, komputery itd., instalacje inteligentnego domu z oświetleniem uruchamiane poprzez np. wysłanie do własnego domu sms-a z właściwym poleceniem np. „włącz piekarnik” czy „podlej trawnik”, systemy transportu przesyłek w magazynach przeładunkowych, systemy obronne i zbrojne np. satelity szpiegowskie, teleinformatyczne i inne, system sterowania pojazdami np. samochodem osobowym.

Jak zostać mechatronikiem?

Jeśli chcesz zostać mechatronikiem, powinieneś mieć umysł ścisły i „smykałkę” do nowych technologii. Niezbędne są też: wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia. Ważna jest otwartość na wiedzę z różnych dziedzin nauki, dotyczącą szczególnie mechaniki, elektroniki, sterowania i oprogramowania. Przyda ci się również umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich – jest bardzo ważna w pracy zespołowej.

Mechatronik jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Na zawód technika-mechatronika składają się trzy kwalifikacje:
– E3: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
– E18: eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
– E19: projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zawód technika – mechatronika można zdobyć w technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci technikum dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków. Mechatronikę w Polsce studiować można m.in. na Politechnice Warszawskiej, w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej oraz Łódzkiej.

Gdzie można znaleźć pracę po mechatronice?

Absolwenci techników mechatronicznych, a najlepiej studiów mechatronicznych, w zależności od uzyskanego wykształcenia, mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych, biurach konstrukcyjno- projektowych, w działach kontroli jakości, w ośrodkach naukowych i badawczych. Mechatronicy znajdą pracę tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką.

Dlaczego więc warto zostać mechatronikiem?

Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy, do których należy XXI wiek. Mechatronik orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują elektronika, automatyka czy informatyka, potrafi je zastosować w praktyce.
Można postawić tezę: w Polsce nie ma bezrobotnych mechatroników!