Zajęcia: Montaż układów pneumatycznych realizujących różne funkcje logiczne.

Proszę pobrać materiały dotyczące powyższego tematu, przepisać do zeszytu i wypełnić umieszczone tam tabelki analizując pracę układów pneumatycznych. Następnie narysować analizowane układy w programie FluidSim i przeprowadzić symulację pracy. Zrzuty ekranowe z odpowiednim komentarzem w formie wniosków umieścić w sprawozdaniu.

Materiał do pobrania umieszczony jest tutaj

GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE

Do czego może służyć dron? Może przynieść puszkę napoju spragnionemu, młodemu człowiekowi. Pokazali to uczniowie popularnego „Elektryka” podczas targów edukacyjnych, które we wtorek rozpoczęły się w hali OSiR-u przy ul. Słowiańskiej. Na imprezie prezentuje się ponad 60 wystawców: szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i lokalne firmy.

Relacja z Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych

Mechatronicy zsprus Częstochowa uczestniczyli w corocznym
Projekcie: Tydzień lokalnych branż zawodowych.
Główne zadanie, które stawiają przed sobą autorzy projektu to propagowanie edukacji zawodowej i szkolnictwa zawodowego. Adresatami projektu są uczniowie gimnazjów. Podjęte, w ramach projektu, działania mają dostarczyć uczniom wiedzy na temat edukacji zawodowej,  pozytywnych przykładów takiego rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, tak, aby ich inspirować do  bardziej przemyślanych i trafnych wyborów kariery edukacyjnej.

W trzecim dniu Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych uczniowie i nauczyciele naszej szkoły prezentowali gimnazjalistom sprzęt, na którym będą pracować gdy wybiorą naukę w zawodach: Technik Elektronik, Technik Mechatronik, Technik Geodeta, Technik Chłodnictwa i klimatyzacji.

Oto krótka relacja z prezentacji zawodu Mechatronika.

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych w Częstochowie

W związku  z organizacją, podobnie jak w latach ubiegłych,

Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych

w dniach od 27.11.2017 do 01.12.2017r. w Częstochowie, zapraszamy gimnazjalistów do odwiedzania stoisk prezentujących poszczególne branże.

Adresatami TLBZ są uczniowie gimnazjów, którym realizowane działania mają dostarczyć wiedzy na temat zawodów, edukacji zawodowej oraz pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku – ma być to dla nich inspiracją do  bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Przedsięwzięcie zakłada prezentacje lokalnych branż i zawodów w następujących   formach:

  1. Krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów,
  2. Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  3. Pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach i firmach,
  4. Ćwiczenia praktyczne dla uczniów gimnazjów,
  5. Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów,
  6. Informacje o rynku pracy w branżach, zawodach,
  7. Informacje o szkołach kształcących w zawodach.

Prezentacje branż i zawodów będą odbywać się w postaci otwartych spotkań dla gimnazjalistów na terenie firm, przedsiębiorstw,  placówek oświatowych oraz sal w Częstochowskim Parku Przemysłowym.

Harmonogram:

28-29.11.2017– Branża usług osobistych, Branża gastronomiczna.

30.11.2017– Branża usług IT, Branża mechaniczna, Branża elektryczno-elektroniczna, Branża kształtowania środowiska, Branża lotnicza.