Zajęcia: Montaż układów pneumatycznych realizujących różne funkcje logiczne.

Proszę pobrać materiały dotyczące powyższego tematu, przepisać do zeszytu i wypełnić umieszczone tam tabelki analizując pracę układów pneumatycznych. Następnie narysować analizowane układy w programie FluidSim i przeprowadzić symulację pracy. Zrzuty ekranowe z odpowiednim komentarzem w formie wniosków umieścić w sprawozdaniu.

Materiał do pobrania umieszczony jest tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *