Uroczyste otwarcie nowej pracowni mechatroniki

09.12.2016 roku w naszej szkole miało miejsce  uroczyste otwarcie kolejnej już nowej pracowni – tym razem mechatroniki. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością dostojni goście:

– pani Agnieszka Pilawska – Błaut: Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,

– pan Piotr Grzybowski: Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy,

– pan Dariusz Kapinos: Radny Miasta Częstochowy,

– pan dr hab. Inż. Dariusz Kwiatkowski : Prodziekan do Spraw Nauczania, Politechnika Częstochowska,

– pan dr hab. Inż. Dawid Celus: Kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania, Politechnika Częstochowska,

– pan Maciej Ćmiel: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

– pan Roman Bolczyk: Prezes Zarządu MPK w Częstochowie,

– pan Dariusz Humaj : Dyrektor CKZi U w Częstochowie,

– pan Krzysztof Kozak : Dyrektor regionalny ETI POLAM Sp. z O.O. w Katowicach,

– pan Paweł Mermer: Dyrektor Hafner Pomagier Trzebuchowscy Spółka Jawna w Częstochowie,

– pan Marcin Olejnik: Dyrektor Serwisu Frigipol ( Chłodnictwo Transportowe),

–  pan Przemysław Stach: Przedstawiciel Eaton Electric Sp. z O.O. w Katowicach,

– pan Tadeusz Walarowski –  nauczyciel tworzący pracownię automatyki w naszej szkole

oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa.

Po przywitaniu gości jako pierwszy zabrał głos pan dyrektor Dariusz Rataj, który podkreślił jak ważna dla nauki zawodu jest dobrze wyposażona i zmodernizowana pracownia. Podziękował również nauczycielom oraz darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania pracowni mechatroniki.

Następnie uczeń klasy trzeciej przybliżył historię i tradycję szkoły, a szczególnie początki automatyki i mechatroniki. Przypomniał, że Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w obecnym kształcie istnieje od roku 2002, kiedy to nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Mechanicznych, istniejącego przy ulicy B. Prusa, i Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica. Mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania szkoły  zwrócił uwagę na fakt, że zawsze  starała  się  i stara stworzyć optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, umożliwić mu zdobywanie rzetelnej wiedzy , nauczyć samodzielności myślenia, kreatywności i sprawności działania, a przede wszystkim przygotować młodego człowieka do współczesnych wymagań gospodarki rynkowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy , oprócz już prowadzonych zawodów takich jak: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik ,rozpoczęliśmy kształcenie w  zawodach: technik geodeta, fototechnik.

Od 2005 roku szkoła zaczęła kształcić w zawodach: technik mechatronik i monter mechatronik. Wprowadzenie tych bardzo nowoczesnych kierunków kształcenia, z obszaru zaawansowanych technologii, będących synergicznym połączeniem mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, pneumatyki, hydrauliki i informatyki, stanowiło kontynuację i istotne poszerzenie dotychczasowej oferty dydaktycznej naszej szkoły.

„ Placówka na Prusa” od zawsze była bowiem szkołą zawodową , techniczną, a jej charakter był ściśle związany z robotniczymi tradycjami  dzielnicy Raków. Od początku swej działalności placówka nasza kształciła głównie pracowników huty, ale również przygotowywała  młodzież do podjęcia studiów, głównie politechnicznych. Już od 1972 roku w budynku przy ulicy Prusa 20 działało Liceum Mechaniczne na podbudowie ZSZ, a w latach 80. otwierane były nowe specjalności elektryczne i elektroniczne. Kolejne lata to czas, kiedy szkoła uczy młodzież w 5 letnim technikum o specjalności : aparatura kontrolno – pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa, elektromechanika ogólna, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Od 1. września 1995 roku powstał nowy typ szkoły – Liceum Techniczne, gdzie oprócz wiedzy ogólnej uczniowie otrzymywali przygotowanie ogólnozawodowe.

Wreszcie po roku 2002, już jako Zespół Szkół im. Bolesława Prusa, rozpoczęła kształcenie w zawodach, o których wspomniano wyżej.

Przez cały okres istnienia szkoły wysoka jakość nauczania oraz posiadana baza dydaktyczna przyczyniała się do wielu sukcesów naszych uczniów: m.in. uczestnictwa w finałach na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy Technicznej, uzyskania tytułu finalisty przez naszego ucznia w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej w 2009. Nasza szkoła była również gospodarzem XXXVIII edycji tej olimpiady w 2015 roku, goszcząc w swoich murach ponad 500 uczestników z całej Polski.

W ramach współpracy z Politechniką Częstochowską, corocznie uczniowie Zespołu Szkół im. B. Prusa uczestniczą w zajęciach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego, biorąc udział w prezentacjach i zajęciach związanych z zawodami: mechanik, elektronik, mechatronik. Wielu naszych uczniów kontynuuje z powodzeniem kształcenie w politechnice na kierunku mechatronika.

Kolejną osobą, która zabrała głos był nauczyciel mechatroniki  pan prof. Roman Ruprecht.  Podkreślił on wysiłek wielu nauczycieli oraz pomoc hojnych sponsorów, którzy nie szczędząc sił , czasu, energii i pieniędzy przyczynili się do stworzenia nowoczesnej pracowni, nie powstającej w próżni, tylko mającej bogatą historię.

Już w latach siedemdziesiątych  ubiegłego wieku została utworzona w naszej szkole, wtedy jeszcze w Technikum Hutniczym,   pracownia automatyki. Jej twórcą był pan Tadeusz Walarowski, który przez wiele lat ją rozbudowywał i dbał o jej wyposażenie. Na początku lat osiemdziesiątych  opiekę nad pracownią przejął pan Roman Ruprecht, a następnie pan Romuald Goszczyński.

Nauczyciele ci  dbali i dbają o to, aby na bieżąco doposażać pracownię w nowoczesne urządzenia i sprzęt z branży mechatroniki i automatyki, korzystając przede wszystkim ze wsparcia wielu firm, z którymi szkoła współpracuje: ETI POLAM Sp. z o.o. – Pułtusk , LUMEL S.A. – Zielona GóraHAFNER Pomagier Trzebuchowscy Spółka Jawna – Częstochowa, Eaton Electric Sp. z o.o. – Katowice, ANIRO Sp.z o.o. – Toruń, LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.-Limanowa, FESTO Sp. z o.o. – Janki k/Warszawy, F&F – Pabianice, , RELPOL S.A. – Żary, TWT AUTOMATYKA Sp. z o.o. – Warszawa, i innych.  Wiele kontaktów zostało nawiązanych  na Targach Automatyki, Pomiarów i Robotyki AUTOMATICON  w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Energetyki ENERGETAB w Bielsku – Białej.

Firmy te wspomagały i wspomagają szkołę w doposażaniu pracowni w nowoczesny sprzęt i urządzenia wykorzystywane w wielu zakładach przemysłowych w obszarach układów pomiarowych, elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych układów sterowania, sieci transmisyjnych itd.

Część sprzętu została pozyskana w ramach projektów unijnych, których beneficjentem , bądź liderem była nasza szkoła.

Pracownia mechatroniki powstała jako efekt modernizacji przeprowadzonej w tym roku, możliwej dzięki zaangażowaniu i osobistemu wsparciu  dyrektora Dariusza Rataja, wykorzystaniu szkolnych środków finansowych, a także pomocy firm sponsorujących.

Po przemówieniu pana prof. Romana Ruprechta , on i pan dyrektor Dariusz Rataj uroczyście przecięli wstęgę i zaprosili do obejrzenia części  ćwiczeniowej pracowni.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się  z 6 stanowiskami wyposażonymi w zasilanie pneumatyczne, elektryczne jedno i trójfazowe, sterowniki programowalne i płyty montażowe do montażu układów sterowania, a także z wybranymi układami pomiarowymi, z programowalnymi miernikami i rejestratorami, układami transmisyjnymi z konwerterami, układami sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego oraz sterowania napędem z wykorzystaniem przemienników częstotliwości i sterowników PLC .

G. Tatarek, R. Ruprecht

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *